Whatsapp
+86 19536088660
Zavolajte nám
+86 18575683403
E-mail
info@hongsbelt.com

Výpočtové vzorce

Prevod jednotiek

Angličtina (USA) Jednotka X

Násobiť podľa

= Metrická jednotka

X Vynásobte

= anglická (USA) jednotka

Lineárne meranie

in

25.40

mm

0,0394

in

Lineárne meranie

in

0,0254

m

39,37

in

ft

304,8

mm

0,0033

ft

ft

0,3048

m

3,281

ft

Štvorcová miera

in2

645,2

mm2

0,00155

in2

Štvorcová miera

in2

0,000645

m2

1550,0

in2

ft2

92,903

mm2

0,00001

ft2

ft2

0,0929

m2

10,764

ft2

Kubická miera

ft3

0,0283

m3

35,31

ft3

Kubická miera

ft3

28.32

L

0,0353

ft3

Rýchlosť

ft / s

18.29

m/min

0,0547

ft / s

Rýchlosť

ft / min

0,3048

m/min

3,281

ft / min

Avoirdupois

Hmotnosť

lb

0,4536

kg

2,205

lb

Avoirdupois

Hmotnosť

lb/ft3

16.02

kg/m3

0,0624

lb/ft3

Nosnosť

lb

0,4536

kg 2,205

lb

Nosnosť

lb

4,448

Newton (N)

0,225

lb

kg

9,807

Newton (N)

0,102

kg

lb / ft

1,488

kg/m

0,672

lb / ft

lb / ft

14,59

N/m

0,0685

lb / ft

kg - m

9,807

N/m

0,102

kg - m

Krútiaci moment

v - lb

11.52

kg - mm

0,0868

v - lb

Krútiaci moment

v - lb

0,113

N - m

8,85

v - lb

kg - mm

9,81

N - mm

0,102

kg - mm

Zotrvačnosť otáčania

in4

416,231

mm4

0,0000024

in4

Zotrvačnosť otáčania

in4

41,62

cm4

0,024

in4

Tlak / Stres

lb/in2

0,0007

kg / mm2

1422

lb/in2

Tlak/stres

lb/in2

0,0703

kg / cm2

14.22

lb/in2

lb/in2

0,00689

N / mm2

145,0

lb/in2

lb/in2

0,689

N / cm2

1,450

lb/in2

lb/ft2

4,882

kg / m2

0,205

lb/ft2

lb/ft2

47,88

N / m2

0,0209

lb/ft2

Moc

HP

745,7

watt

0,00134

HP

Moc

ft – lb/min

0,0226

watt

44,25

ft – lb/min

Teplota

°F

TC = (°F - 32) / 1,8

Teplota

Symbol BDEF

Symbol

Jednotka

BS

Pevnosť v ťahu dopravného pásu

kg/M

BW

Šírka pásu

M

C Symbol Definícia

Symbol

Jednotka

Ca

Pozrite si tabuľku FC

----

Cb

Pozrite si tabuľku FC

----

D Definícia symbolu

Symbol

Jednotka

DS

Pomer vychýlenia hriadeľa

mm

E Symbol Definícia

Symbol

Jednotka

E

Miera predĺženia hriadeľa

Gpa

F Definícia symbolu

Symbol

Jednotka

FC

Koeficient trenia medzi okrajom remeňa a pridržiavacím prúžkom

----

FBP

Koeficient trenia medzi nosným produktom a povrchom pásu

----

FBW

Koeficient trenia podporného materiálu remeňa

----

FA

Koeficient zmenený a doplnený

----

FS

Koeficient pevnosti v ťahu zmenený a doplnený

----

FT

Upravený teplotný koeficient dopravného pásu

---

Symbol HILM

Symbol

Jednotka

H

Elevation Nadmorská výška sklonu dopravníka.

m

HP

Konská sila

HP

I Definícia symbolu

Symbol

Jednotka

I

Moment zotrvačnosti

mm4

Definícia symbolu L

Symbol

Jednotka

L

Dopravná vzdialenosť (stredný bod od hnacieho hriadeľa k hriadeľu napínacieho hriadeľa)

M

LR

Dĺžka úseku Spätná cesta Priamy chod

M

LP

Dĺžka úseku s priamym chodom

M

M Definícia symbolu

Symbol

Jednotka

M

Úroveň vrstvy špirálového dopravníka

----

MHP

Výkon motora

HP

Symbol PRS

Symbol

Jednotka

PP

Produkt akumulovaná meraná plocha Percento prepravnej dráhy

----

R Definícia symbolu

Symbol

Jednotka

R

Polomer ozubeného kolesa

mm

RO

Vonkajší rádius

mm

ot./min

Otáčky za minútu

ot./min

Definícia symbolu S

Symbol

Jednotka

SB

Interval medzi ložiskami

mm

SL

Celkové zaťaženie hriadeľa

Kg

SW

Hmotnosť hriadeľa

kg/M

Symbol TVW

Symbol

Jednotka

TA

Povolené napätie jednotky dopravníkového pásu

kg/M

TB

Teória napätia jednotky dopravníkového pásu

kg/M

TL

Napätie priehybu jednotky dopravného pásu Catenary.

kg/M

TN

Napätie sekcie

kg/M

TS

Krútiaci moment

kg.mm

TW

Celkové napnutie jednotky dopravníkového pásu

kg/M

TWS

Celkové napnutie jednotky dopravného pásu konkrétneho typu

kg/M

V Definícia symbolu

Symbol

Jednotka

V

Rýchlosť prepravy

M/min

VS

Rýchlosť teórie

M/min

W Definícia symbolu

Symbol

Jednotka

WB

Hmotnosť jednotky dopravného pásu

kg/M2

Wf

Akumulované trenie pri preprave

kg/M2

WP

Hmotnosť jednotky produktu na prepravný pás

Tlačný a obojsmerný

Pre tlačný alebo obojsmerný dopravník bude napätie pásu vyššie ako pri bežnom horizontálnom dopravníku;preto je potrebné hriadele na dvoch koncoch považovať za hnacie hriadele a zahrnúť ich do výpočtu.Vo všeobecnosti je na získanie celkového napnutia remeňa približne 2,2-násobok skúsenostného faktora.

VZOR: TWS = 2,2 TW = 2,2 TB X FA

TWS v tejto jednotke znamená výpočet napätia obojsmerného alebo tlačného dopravníka.

Výpočet otáčania

Turning-Calculation

Výpočet napätia TWS otočného dopravníka slúži na výpočet akumulovaného napätia.Preto napätie v každej nosnej časti ovplyvní hodnotu celkového napätia.To znamená, že celkové napätie sa akumuluje od začiatku hnacej sekcie spätnou cestou, pozdĺž spätnej cesty k napínacej sekcii a potom prechádza cez nosnú sekciu do hnacej sekcie.

Konštrukčný bod v tejto jednotke je T0 pod hnacím hriadeľom.Hodnota T0 sa rovná nule;každý úsek vypočítame z T0.Napríklad prvý priamy úsek na spiatočnej ceste je z T0 do T1, čo znamená akumulované napätie T1.

T2 je akumulované napätie v polohe otáčania pri spätnom chode;inými slovami, je to nahromadené napätie T0, T1 a T2.Podľa vyššie uvedeného obrázku zistite akumulované napätie v posledných častiach.

VZOREC: TWS = ( T6 )

Celkové napnutie hnacej časti v nosnom smere.

TWS v tejto jednotke znamená výpočet napätia otočného dopravníka.

 

VZOREC: T0 = 0

T1 = WB + FBW X LR X WB

Napätie priehybu trolejového vedenia v polohe jazdy.

 

VZOREC: TN = ( Ca X TN-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X WB

Napnutie otočnej časti na spiatočke.

Hodnoty Ca a Cb nájdete v tabuľke Fc.

T2 = (Ca X T2-1) + (Cb X FBW X RO) X WB

TN = ( Ca X T1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X WB

 

VZOR: TN = TN-1 + FBW X LR X WB

Napnutie priameho úseku v spätnom smere.

T3 = T3-1 + FBW X LR X WB

T3 = T2 + FBW X LR X WB

 

VZOR: TN = TN-1 + FBW X LP X ( WB + WP )

Napnutie priameho úseku v nosnej ceste.

T4 = T4-1 + FBW X LP X ( WB + WP )

T4 = T3 + FBW X LP X (WB + WP)

 

VZOREC: TN = ( Ca X TN-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X ( WB + WP )

Napnutie otočnej časti v nosnej dráhe.

Hodnoty Ca a Cb nájdete v tabuľke Fc.

T5 = ( Ca X T5-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X ( WB + WP )

T5 = ( Ca X T4 ) + ( Cb X FBW X RO ) X ( WB + WP )

 

Špirálový dopravník

Spiral-Conveyor

VZOREC: TWS = TB × FA

TWS v tejto jednotke znamená výpočet napätia špirálového dopravníka.

VZOREC: TB = [ 2 × RO × M + ( L1 + L2 ) ] ( WP + 2WB ) × FBW + ( WP × H )

VZOREC: TA = BS × FS × FT

Pozrite si tabuľku FT a tabuľku FS.

Praktický príklad

Porovnanie TA a TB a ďalšie súvisiace výpočty sú rovnaké ako pri iných typoch dopravníkov.Existujú určité obmedzenia a predpisy týkajúce sa dizajnu a konštrukcie špirálového dopravníka.Preto vám pri aplikácii špirálových alebo otočných pásov HONGSBELT na špirálový dopravníkový systém odporúčame nahliadnuť do Inžinierskej príručky HONGSBELT a pre ďalšie informácie a podrobnosti sa obrátiť na naše oddelenie technických služieb.

 

Jednotkové napätie

Unit-Tension

VZOR: TB = [ ( WP + 2WB ) X FBW ] XL + ( WP XH )

Ak majú prepravované produkty charakteristiku hromadenia, trecia sila Wf, ktorá sa zvyšuje počas hromadenia, by sa mala zahrnúť do výpočtu.

VZOR: TB = [ ( WP + 2WB ) X FBW + Wf ] XL + ( WP XH )

VZOREC: Wf = WP X FBP X PP

Prípustné napätie

Vzhľadom na rozdielny materiál pásu má rôznu pevnosť v ťahu, ktorá bude ovplyvnená zmenami teploty.Výpočet jednotkového prípustného napätia TA sa preto môže použiť na kontrast s celkovým napätím remeňa TW.Tento výsledok výpočtu vám pomôže správne si vybrať pás a prispôsobiť sa požiadavkám dopravníka.Pozrite si tabuľku FS a tabuľku T v ľavom menu.

 

VZOREC: TA = BS X FS X FT

BS = pevnosť v ťahu dopravného pásu ( kg / M )

FS a FT Pozri tabuľku FS a tabuľku FT

 

Tabuľka Fs

Séria HS-100

Series-HS-100

Séria HS-200

Series-HS-200

Séria HS-300

Series-HS-300

Séria HS-400

Series-HS-400

Séria HS-500

Series-HS-500

Tabuľka Ts

Acetal

Acetal

Nylon

Nylon

Polyetylén

Polyethylene

Polypropylén

Polypropylene

Výber hriadeľa

VZOREC: SL = ( TW + SW ) ?BW

Tabuľka hmotnosti hnaného / napínacieho hriadeľa - SW

Rozmery hriadeľa Hmotnosť hriadeľa (kg/m)
Uhlíková oceľ Nehrdzavejúca oceľ Hliníková zliatina
Štvorcový hriadeľ 38 mm 11.33 11.48 3,94
50 mm 19,62 19,87 6.82
Okrúhly hriadeľ 30 mm?/FONT> 5.54 5.62 1,93
45 mm?/FONT> 12.48 12,64 4.34

Vychýlenie hnacieho / vloženého hriadeľa - DS

Bez medziľahlého ložiska

VZOREC:

DS = 5 ?10-4 ( SL ?SB3 / E ?/FONT> I )

So stredným ložiskom

VZOREC:

DS = 1?10-4 (SL?SB3 / E?I)

Elasticita hnacieho hriadeľa - E

Jednotka : kg/mm2

Materiál Nehrdzavejúca oceľ Uhlíková oceľ Hliníková zliatina
Miera pružnosti hnacieho hriadeľa 19700 21100 7000

Moment zotrvačnosti - I

Priemer otvoru hnacieho ozubeného kolesa Moment zotrvačnosti hriadeľa ( mm4 )
Štvorhranný hriadeľ 38 mm 174817
50 mm 1352750
Okrúhly hriadeľ 30 mm?/FONT> 40791
45 mm?/FONT> 326741

Výpočet krútiaceho momentu hnacieho hriadeľa - TS

VZOREC:

TS = TW - BW - R

Pre vyššie uvedenú výpočtovú hodnotu porovnajte s tabuľkou nižšie pre výber najlepšieho hnacieho hriadeľa.Ak je krútiaci moment hnacieho hriadeľa stále príliš silný, menšie ozubené koleso sa môže použiť na zníženie krútiaceho momentu a tiež na úsporu primárnych nákladov na hriadeľ a ložisko.

Použite menšie ozubené koleso na nasadenie hnacieho hriadeľa s väčším priemerom na zníženie krútiaceho momentu alebo použitie väčšieho ozubeného kolesa na nasadenie hnacieho hriadeľa s menším priemerom na zvýšenie krútiaceho momentu.

Maximálny krútiaci moment pre hnací hriadeľ

Krútiaci moment Materiál Priemer noža (mm)
50 45 40 35 30 25 20

kg-mm

x

1000

Nehrdzavejúca oceľ 180 135 90 68 45 28 12
Uhlíková oceľ 127 85 58 45 28 17 10
Hliníková zliatina -- -- -- 28 17 12 5

 

Konská sila

 

Ak je hnací motor vybraný pre motor s prevodovkou, pomer konských síl by mal byť väčší ako nosné produkty a celková ťažná sila, ktorá vzniká počas chodu remeňa.

Konská sila (HP)

VZOREC:

= 2,2 × 10-4 × TW × BW × V
= 2,2 × 10-4 ( TS × V / R )
= Watt × 0,00134

Watts

VZOREC: = ( TW × BW × V ) / ( 6,12 × R )
= (TS × V) / (6,12 × R)
= HP × 745,7

Tabuľka FC

Materiál koľajnice Teplota FC
Materiál pásu Suché Mokrý
HDPE / UHMW -10 °C ~ 80 °C PP 0,10 0,10
PE 0,30 0,20
Actel 0,10 0,10
Nylon 0,35 0,25
Acetal -10 °C ~ 100 °C PP 0,10 0,10
PE 0,10 0,10
Actel 0,10 0,10
Nylon 0,20 0,20

Porovnajte materiál koľajníc a pásov dopravníka s postupom prepravy v suchom alebo mokrom prostredí, aby ste získali hodnotu FC.

 

Hodnota Ca, Cb

Uhol natočenia dopravníkového pásu Koeficient trenia medzi okrajom dopravníkového pásu a koľajnicovým pásom
FC ≤ 0,15 FC ≤ 0,2 FC ≤ 0,3
Ca Cb Ca Cb Ca Cb
≥ 15 ° 1.04 0,023 1.05 0,021 1,00 0,023
≥ 30 ° 1.08 0,044 1.11 0,046 1.17 0,048
≥ 45 ° 1.13 0,073 1.17 0,071 1.27 0,075
≥ 60 ° 1.17 0,094 1.23 0,096 1.37 0,10
≥ 90 ° 1.27 0,15 1.37 0,15 1.6 0,17
≥ 180 ° 1.6 0,33 1,88 0,37 2.57 0,44

Po získaní hodnoty FC z tabuľky FC ju porovnajte so zakriveným uhlom dopravníka a môžete získať hodnotu Ca a hodnotu Cb.