Whatsapp
+86 19536088660
Zavolajte nám
+86 18575683403
E-mail
info@hongsbelt.com

Sprievodca chemickou odolnosťou

Predpona A

Chemický názov

TeplotaPodmienka Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Octová kyselina 21 °C N O O
Acetón 21 °C O O O
Alkohol • Etyl 21 °C O O O O
Alkohol • Metyl 21 °C O O O O
Fluorid hlinitý 21 °C N O O
Hydroxid hlinitý O O
plynný amoniak O O O O
Amoniakálny likér 21 °C O N
Uhličitan amónny 1% a 5% 21 °C O
10% roztok chloridu amónneho Vriaci O
Dusičnan amónny O
Anilín 3% koncentrovaný surový 21 °C O O O
Aqua Regia N N O
Kyselina arzénová O O

Predpona B

Chemický názov

Teplotný stav Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Pivo O O
Repný cukor O
benzén 21 °C O O N O
Kyselina benzoová 21 °C O O
Benzol HORÚCI O
kyselina boritá 5% N O
borax 5 % HORÚCI N O O
Brzdová kvapalina O O O
Soľanka • Kys N O O O
Kyselina brómová N N N N
Brómová voda O
Kyselina maslová 5% O
Butylacetát O N N
Butylakrylát N

O = OK, N = NIE

Predpona C

Chemický názov

Teplota

stave

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Uhličitan vápenatý 21 °C O O
Zriedený roztok chlorečnanu vápenatého 21 °C O O
Hydroxid vápenatý Vriaci O O O O
Chlórnan vápenatý 21 °C O N
Nasýtený síran vápenatý 21 °C O
Sulfid uhličitý O N N
Oxid uhličitý O O O
Sirouhlík O N N
Tetrachlorid uhličitý, čistý vodný roztok 5~10% 21 °C O N N N
Chlór (5 % v CCI4) N
Chlór (mokrý) N N
Chlórová voda O
Plynný chlór (suchý) 21 °C O N N
Kyselina chlóroctová 21 °C O
Chlórbenzén O N N
chloroform 21 °C N N N
Kyselina chlórsulfónová N N N
Kyselina chrómová 50% Com.(pokrač. SO3) N O O
Cider 21 °C O
Kyselina citrónová O O O
Kokosový olej O O
Meď O O
Chlorid meďnatý 5% miešaný 21 °C O
Kyanid meďnatý O
Dusičnan meďnatý O
Kresol N O
Nasýtený roztok síranu meďnatého

Vriaci

O
Síran meďnatý O
cyklohexán N N

O = OK, N = NIE

Predpona D

Chemický názov

Teplota

ľútosť

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Čistiace prostriedky O O O O
Čistiaci roztok (Heavy Duty) N O
Vývojové riešenie 21 °C O
Dextrín O O O
dietylamín 21 °C O O
dietyléter 21 °C O

O = OK, N = NIE

Predpona E

Chemický názov

Teplota

ľútosť

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Etylacetát O N O
Etylchlorid 21 °C N
Etylamin O O
Etylénchlorid 21 °C O N N
Etyléter N N
Etylénglykol O O O O

O = OK, N = NIE

Predpona F

Chemický názov

Teplotná ľútosť Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Chlorid železitý 1% stále roztok 5% stále roztok N O O
Chlorid železitý 50% N O O
Dusičnan železitý O O
Ferrous N O O
Formalín 40% roztok O
formaldehyd O N O
Kyselina mravčia 10% koncentrovaná N O N
Dužina ovocných štiav O O O
Palivový olej 21 °C O O O O

O = OK, N = NIE

Predpona G

Chemický názov

Teplotný stav Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Benzín 21 °C O O N N
Glukóza O O
Glycerol O O O

O = OK, N = NIE

Predpona H

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Peroxid vodíka 21 °C N O O
Sírovodík O O O

O = OK, N = NIE

Predpona I

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Atrament O
jód O
izooktán N O N N

O = OK, N = NIE

Predpona J

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Letecké palivo 21 °C O O O

O = OK, N = NIE

Predpona K

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Petrolej 21 °C O O N O

O = OK, N = NIE

Predpona L

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Kyselina mliečna 80% O N O O
Bravčový olej

O

O O
Acetát olovnatý O O
ligroin 21 °C O
Síra vápna 21 °C O
Olej z ľanových semienok 21 °C O O O O
Mazací olej 21 °C O O O O

O = OK, N = NIE

Predpona M

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
magnézium N O O
Chlorid horečnatý 1% a 5% stále 21 °C O
Síran mangánu HORÚCI N O
Zriedené roztoky chloridu ortutnatého O O
Kyanid ortutnatý O O
Dusičnan ortuťnatý O O
metanol 21 °C N O
Metylchlorid N N
Metyletylketón 21 °C O N O
Kyselina metylsírová O O
Mlieko • Čerstvé alebo kyslé HORÚCI O O
Minerálny olej 60 °C O O O O
Minerálne liehoviny O O
melasa 60 °C O O O
Motorový olej 21 °C O O O O

O = OK, N = NIE

Predpona N

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Nikel N O O
Roztok chloridu nikelnatého 21 °C O
Kyselina dusičná 21 °C N N O
5% roztok kyseliny dusnej 65 °C N
Oxid dusný 21 °C O

O = OK, N = NIE

Predpona O

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Olej • Ľanové semienko O O O
Olej • Minerálne O O O
Olej • Olivový O O O
Koncentrovaná kyselina olejová 21 °C O O
Oleomargarín O O O
Kyselina šťaveľová 21 °C O O
Ozón 21 °C N O N

O = OK, N = NIE

Predpona P

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Kyselina palmitová O
Parafín Horúce N
Parafín V pohode O
Kyselina chloristá 21 °C O O
Perchlorotylén N N N
Ropný éter N
Fenol N N O
Kyselina fosforečná 21 °C N O O
Fotografické riešenia O O O O
Polyvinylacetát 21 °C O O
Draslík O O O
Bromid draselný 21 °C O O O
Uhličitan draselný 1% uhličitan draselný 21 °C O O
Chlorečnan draselný 1% a 5% 60 °C O O
Hydroxid draselný 21 °C O O
Manganistan draselný N O O

O = OK, N = NIE

Predpona S

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Kyanid strieborný O
Dusičnan strieborný O O
Bikarbonát sodný Všetky koncentrácie 5% stále 60 °C O O
Uhličitan sodný 60 °C O O
Fluorid sodný O O
Hydroxid sodný 60% N O O O
Chlórnan sodný (5 % Cl) N O O
Dusičnan sodný O O
Síran sodný všetky koncentrácie 21 °C O O
Nasýtený roztok chloridu cínatého 60 °C N O O
Kyselina stearová 21 °C O O O
Cukrová šťava 60 °C O
Kyselina sulfamová 20% 21 °C N O
Sulfátové likéry 21 °C O O
Síra 60 °C O O O
Chlorid sírový 21 °C O
Oxid siričitý 21 °C O O O
Kyselina sírová 50% 60 °C N O O
Kyselina sírová 70% 60 °C N N O

Predpona T

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Kyselina trieslová 60 °C O O
Kyselina vínna 60 °C O O
toluén 21 °C O N N
Paradajkový džús O O O
Transformátorový olej 21 °C O O O
terpentín 100% O N N

O = OK, N = NIE

Predpona U

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Močovina O O O O

O = OK, N = NIE

Predpona W

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Voda O O O O
Víno O O O O

O = OK, N = NIE

Predpona Z

Chemický názov

Teplota

Podmienka

Materiály pásu
ACETAL NYLON P.E . P.P.
Chlorid/sulfát zinočnatý N O O
Nasýtený roztok síranu zinočnatého 25%

21 °C

O

O = OK, N = NIE